Lửa thử vàng, gian nan thử sức mạnh.

Thẻ: Cậu bạn gần nhà

cậu bạn gần nhà