4
39

Quá Khứ

Sài Gòn, ngày 04 tháng 07 năm 2024

Một thái độ lành mạnh và chín chắn về quá khứ có thể đem đến sự khác biệt lớn trong cuộc sống của bất kì ai. Một trong những phương pháp tiếp cận quá khứ tốt nhất là xem nó như một trường học chứ không phải là một thứ vũ khí.

Chúng ta không được tự dằn vặt mình tới chết bằng những sai lầm, những thất bại và những mất mát trong quá khứ.

Những sự kiện của quá khứ, dù tốt hay tệ hại, đều là một phần trong quá trình trải nghiệm cuộc sống. Đối với một số người quá khứ có thể là một người thầy giáo hà khắc. Nhưng chúng ta phải để quá khứ dạy dỗ mình và mang giá trị của những trải nghiệm quá khứ vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta rất dễ để quá khứ làm rối trí. Nhưng tin tốt là cho phép quá khứ soi đường chỉ lối và làm tăng giá trị của chúng ta cũng là một việc dễ không kém.

Một phần phép màu của tương lai nằm trong quá khứ. Những bài học quá khứ. Những sai lầm quá khứ. Những thành công quá khứ. Tổng hòa những trải nghiệm về tất cả những gì đã diễn ra có thể trở thành chủ nhân hay đầy tớ cho chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải thu thập những bài học của quá khứ và đầu tư chúng vào tương lai. 

voquyen
Tp Vũng Tàu, ngày 26 tháng 06 năm 2024

Nếu có thể xây dựng phương pháp thông minh để tiếp cận quá khứ, chúng ta có thể làm thay đổi hoàn toàn con đường đi của mình trong 12 tháng tới. 

12 tháng tới, mỗi người trong chúng ta đều sẽ đang ở đâu đó. Và câu hỏi chúng ta nên tự đặt ra cho mình là: Chúng ta sẽ ở đâu vậy?

Xây dựng triết lý mới về quá khứ là chìa khóa mang lại sự thay đổi về thái độ hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta không chấp nhận thực tế rằng mình không thể làm gì để thay đổi quá khứ thì những cảm xúc hối hận, đau khổ, cay đắng sẽ ngăn chúng ta xây dựng một tương lai tươi sáng bằng những cơ hội đang xuất hiện trước mắt chúng ta ngày hôm nay.

Thái độ đối với quá khứ quyết định phần lớn hiệu quả sử dụng hiện tại. Nhưng chúng ta không thể sửa chữa thái độ nếu chúng ta không thay đổi triết lý của mình. Và nếu chúng ta không thay đổi được thái độ, tương lai vẫn sẽ chồng chất những cảm xúc hối hận, đau đớn và cay đắng đang đè nghẹt tâm can của chúng ta hiện nay.

Phải đóng cánh cửa tăm tối và quá khứ. Chúng ta mới có thể hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Tuổi trẻ!

Biển rộng, trời cao cứ vẫy vùng.

© copyright 2024

www.voquyen.com