Con là sự thay đổi, mà bản thân mong ước nhìn thấy trong cuộc đời này.

-Mahatma Gandhi-