39
354

VIẾT NÊN CÂU CHUYỆN CỦA ĐỜI MÌNH

Sài Gòn, ngày 22 tháng 05 năm 2020

Trên con thuyền ra khơi để VƯỢT BIỂN LỚN của cuộc đời. Rất ít người có thể hiểu được chúng ta đang nghĩ gì và đang làm gì. Đừng để tiêu cực và mất năng lượng về những lời nói từ những người thương ta. Những người thương ta vì họ không đồng hành cùng ta, nên không hiểu ta đang làm gì.

Thế nên, hãy luôn tin rằng: “Đi một con đường lạ có lúc phải đứng một mình, có thể sẽ rất cô đơn”. Nhưng cuộc đời nằm trong tay mình. Chứ không phải nằm trong ánh mắt của người đứng bên kia đường. Vững tin mà đi, rồi cuộc đời sẽ luôn đền đáp cho những ai đã sống hết mình.

Năm tháng sẽ cho chúng ta câu trả lời về sự lựa chọn của cuộc đời mình! Là ta đã chọn đúng hay chọn sai? Là ta đã bước đi lầm lỡ hay ta đã tới đích mình muốn, mình cần?

Cùng một vấn đề, nếu ta nhìn nhận sự việc đó là điều khó khăn thì nó sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Do đó, hãy nhìn vấn đề theo cách mà ta muốn nó sẽ diễn ra.

Tất cả mọi việc, thành hay bại đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ và hành động của chính ta. Có thể đó là một mạo hiểm vô cùng! Nhưng nếu không chấp nhận mạo hiểm, chúng ta sẽ thụt lùi và bị nhấn chìm trong những gì mình đang có.

Vậy nên, không ai khác, chính ta là người viết nên câu chuyện của đời mình. Và chính ta chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Tuổi trẻ!

Biển rộng, trời cao cứ vẫy vùng.

© copyright 2022

www.voquyen.com

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply