Lửa thử vàng, gian nan thử sức mạnh.

15
81

SAU LƯNG BA CHIỀU NAY

Sau lưng ba chiều nay  
Thấy tóc ba đã bạc  
Lưng ba nay đã còng  
Niềm biết ơn vô bờ  
Ơn sinh thành dưỡng dục
Lòng con thêm quyết chí 
Thêm niềm tin, hy vọng  
Bền bỉ và tinh tiến 
Vấp ngã con lại đứng 
Không bao giờ dừng lại
Giữa biển đời bão giông 
Ba mẹ tựa hải đăng 
Để cho con sáng rõ 
Một con đường tỏ rộng. 

I Xuân Trường, 11:12 PM, 02.09.2022 I

Tuổi trẻ!

Biển rộng, trời cao cứ vẫy vùng.

© copyright 2022

www.voquyen.com