Danh mục: Ước mơ

Mỗi một người sinh ra trong đời. Ai cũng có cho mình một sứ mệnh riêng. Tôi biết, thời gian trong cuộc đời của mỗi người là có hạn. Và tôi cũng vậy, thời gian không dừng lại ở đó để chờ tôi bước tới và chạm vào giấc mơ của mình.

Ngay từ lúc nhận thức được điều này. Tôi biết đã đến lúc mình phải dấn thân vào cuộc sống. Tôi phải làm mọi điều mà tôi có thể làm. Tôi phải học bất cứ điều gì mà tôi có thể học. Tôi nắm lấy mọi cơ hội, để đưa bản thân mình tiến về phía trước.