Danh mục: Sách

Với tôi, sách vừa là một người thầy, cũng vừa là một người bạn. Việc đọc sách dạy tôi rất nhiều bài học. Có những bài học mà tôi chỉ ước “giá như” mình có thể đọc được nó sớm hơn…