Danh mục: Bài viết

Những gì tôi viết ra ở đây ngày hôm nay. Tất cả sẽ là quá khứ vào ngày mai. Tất cả những gì tôi kể lại ở đây chỉ còn là ký ức. Và tất cả đều sẽ tan biến trong dòng chảy của thời gian.

Nhưng tất cả sẽ là một minh chứng cho những nỗ lực không buông xuôi, không đầu hàng trước những khó khăn, trắc trở trên con đường gập ghềnh của cuộc sống.