Lửa thử vàng, gian nan thử sức mạnh.

5
19

BỮA TIỆC NÀO CŨNG ĐẾN PHÚT CHIA TAY

Sài Gòn, ngày 22 tháng 02 năm 2023.

Ngày hôm nay tôi học được gì? Cái gì đã nói với trái tim lẫn trí óc của chính tôi?

– Tôi được là phiên bản của chính mình.

Ngày hôm nay tôi đã trưởng thành thế nào? Cái gì đã chạm đến trái tim tôi và ảnh hưởng đến hành động của tôi?

– Không để lời nói và thái độ của người khác tác động đến cảm xúc và hành động của tôi.

Tôi sẽ làm gì cho khác biệt? Nếu tôi không thể nói cụ thể mình dự định làm gì cho khác biệt thì tôi sẽ chẳng thể học hỏi được gì.

– Tôi vẫn giữ cốt cách, con người của chính mình ÔN HÒA, ĐIỀM TĨNH, MỀM MỎNG.

P/s: Có một điều tôi sẽ không làm đó là tự so sánh mình với người khác. Tôi không mong mình sẽ vượt trội hơn người khác. Tôi chỉ mong mình tốt hơn so với chính bản thân mình trước đó.

Để bắt đầu viết chương tiếp theo cho cuốn sách về đời mình. Tôi sẽ gác bút chương sách này lại tại đây.

Sắp phải nói lời chia tay đến nơi này. Ngôi nhà thân thương, ấm áp, với những con người thật gần gũi, gắn khít sau hơn một năm gắn kết.

voquyen.com

Biết rằng, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến phút chia tay. Và thời gian này cũng thật nhanh chóng xảy đến. Xin gói ghém lại nơi này dòng lưu niệm bên dưới:

Cảm ơn, cảm ơn, xin cảm ơn tất cả!.

Tuổi trẻ!

Biển rộng, trời cao cứ vẫy vùng.

© copyright 2023

www.voquyen.com